Co zawiera dziennik budowy?

Co zawiera dziennik budowy? Oczywiście to nic innego jak sprawozdanie a raczej szczegółowe i dokładne informację dotyczące inwestycji budowlanej, a więc wszystkiego co zostało już na danej płaszczyźnie zrealizowane. Można zatem powiedzieć, iż dziennik budowy to nader ważny dokument jakiego prowadzenie jest czymś niezbędnym, a co za tym idzie w razie jakiejkolwiek kontroli ze strony inspektora nadzoru budowlanego, okazanie takiego dziennika budowy jest oczywistą oczywistością. Dlatego pamiętajmy o konieczności i potrzebie odnotowywania w nim wszystkich szczegółowych informacji, danych czy wiadomości jakich zawarcie w dzienniku budowy pozwoli nam na zachowanie jednocześnie kontroli nad realizacją samej inwestycji w pełnym tego słowa znaczeniu. Pewnie, że dziennik budowy to dokument jakiego prowadzenie możemy zlecić osobie postronnej, fachowcowi i specjaliście jakim jest architekt budowlany ewentualnie osoba wskazana do nadzoru inwestycji budowlanej co jednocześnie wiąże się z koniecznością prowadzenia dokumentacji czysto technicznej.