Czego nie może zabraknąć w projekcie budowlanym?

Czego nie może zabraknąć w projekcie budowlanym? Oczywiście wielu ważnych kwestii związanych z przygotowaniem, powstaniem i zrealizowaniem inwestycji budowlanej w pełnym tego słowa znaczeniu. Pewnie, że projekt budowlany zawiera konkretne wytyczne dotyczące nie tylko informację na temat przebiegu samej inwestycji budowlanej, lecz jednocześnie jej realizacji w adekwatnym do tego miejscu oraz czasie. Kosztorys budowlany jak i wszystko co związane z doborem materiałów, surowców i tworzyw budowlanych, to kolejne zagadnienie mocno powiązane z projektem budowlanym. Jak najbardziej projekt budowlany to nic innego jak zobrazowanie wszystkich czynności, zagadnień oraz co najważniejsze także kwestii związanych z rozpoczęciem, realizowaniem i ukończeniem danej inwestycji budowlanej w czasie. Dlatego niech nie dziwi fakt, iż na projekt budowlany spogląda się z perspektywy dokumentu jaki ma swoiste zastosowanie w pełnym tego słowa znaczeniu, a co najważniejsze jest to wizualizacja która pozwala nam spojrzeć na inwestycję budowlaną w aspekcie jej realizacji w stanie rzeczywistym.