Czym jest budownictwo modułowe?

Czym jest budownictwo modułowe? Oczywiście zagadnieniem, technologią oraz metodą na szybkie oraz bezproblemowe tworzenie konstrukcji, obiektów czy budowanie z zastosowaniem gotowych modułów. Mowa tutaj o konkretnych materiałach a raczej gotowych w aspekcie poszczególnych elementów, w pełni dostosowanych pod kątem eksploatacji, jednocześnie budownictwo modułowe skraca czas i tempo realizowania inwestycji. Można więc powiedzieć, iż przez budownictwo modułowe rozumie się realizowanie, budowanie i stawianie obiektów oraz budynków z zastosowaniem gotowych materiałów budowlanych i tworzyw dostosowanych pod tym kątem. Jak najbardziej podstawowym zagadnieniem gdy idzie o budownictwo modułowe jest możliwość jego adaptacji na bardzo wielu płaszczyznach, tym samym budownictwo modułowe jest warte zastosowania w przypadku gdy stawiamy obiekty w jakich wykorzystanie takich elementów ma uzasadniony co do tego sens. Ogromne budynki komercyjne gdzie powielane są składowe ich części ewentualnie konstrukcje stalowe choć i przy powstawaniu mieszkań zastosowanie budownictwa modułowego niesie za sobą bardzo wiele korzyści.