Jak zmieniło się budownictwo na przestrzeni ostatnich lat?

Jak zmieniło się budownictwo na przestrzeni ostatnich lat? Przede wszystkim dostrzeżono coś nader ważnego, a mianowicie potrzeby związane z samym rynkiem które z roku na rok są coraz większe nie tylko w aspekcie zapotrzebowania ale również kreowanych w tym aspekcie działań i swoistych inwestycji. Można zatem powiedzieć, iż polskie budownictwo zrobiło bardzo ważny krok w kierunku swoistych zmian a co najważniejsze odczuliśmy to wszyscy na podstawie tego co już zostało zrealizowane względnie osiągnięte. Trudno więc nie zgodzić się z opinią, iż budownictwo także w naszym kraju rozwija się w sposób odpowiedni choć oczywiście jest wiele niezależnych czynników, które niejednokrotnie ograniczają pewne w tym zakresie możliwości adaptacji budownictwa zgodnie z przeznaczeniem. Warto zatem dostrzec w budownictwie wiele kwestii związanych w mniejszym lub większym stopniu ze zmianami zwłaszcza pozytywnymi jakie kreują go odpowiednio je zgodnie z przeznaczeniem.