Komu powierzyć nadzorowanie i obsługę inwestycji budowlanej?

Komu powierzyć nadzorowanie oraz obsługę inwestycji budowlanej? Oczywiście w wielu przypadkach i sytuacjach zabieramy się za samodzielne prowadzenie chociażby dokumentacji, tym bardziej nadzorowanie przebiegu inwestycji pod względem poszczególnych prac przeprowadzanych w ramach konkretnej inwestycji budowlanej. Pewnie, iż najważniejsze w tej sytuacji to posiadanie odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz reagowanie gdy coś nie przebiega zgodnie z ustalonym przebiegiem w zakresie przygotowanego planu działania. Dlatego nadzór oraz obsługa inwestycji budowlanej to zadanie do jakiego rzeczywiście trzeba podejść z odpowiedniej perspektywy, zdać sobie sprawę, iż prowadzenie dziennika budowy czy dostrzeganie wszelkich niedociągnięć, poprawek i uchybień jest zadaniem nader trudnym oraz wymagającym poświęcenia na nie swojego cennego czasu. Jak najbardziej mówimy tutaj o obowiązku jaki spoczywa na inwestorze budowlanym, choć coraz częściej pełen zakres zadań przejmuje w tym aspekcie architekt budowlany lub osoba którą wyznaczamy do obsługi całej inwestycji budowlanej.